Zwem2mijl
een evenement van GVAV Rapiditas Triathlon

Op dit moment hebben 140 zwemmers zich ingeschreven voor de overtocht. Er is plaats voor 150 deelnemers dus er zijn nog startbewijzen beschikbaar voor iedereen die de hele zomer getwijfeld heeft. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en daarbij krijgen we ook vragen van deelnemers over de kwalitetit van het water. Zoals ieder jaar is er ook dit jaar in de zomermaanden weer sprake van blauwalg. De afgelopen jaren is steeds gebleken dat dit in aanloop naar de Zwem2mijl verdween door dalende temperaturen en een paar stevige buien. Er is dus geen reden tot zorg maar de gezondheid en veiligheid van deelnemers is wel van het grootste belang. In de week voorafgaand aan de Zwem2mijl wordt daarom altijd kritsch gekeken naar de verwachtte omstandigheden en is er overleg met het Meerschap. Via de nieuwsberichten op deze site en via Facebook houden we deelnemers op de hoogte en indien wordt via email gecommniceerd.